Klenba do vinneho sklipku, restaurovani dveri, futra