Oprava stavidla, vypusteni rybnicku 20HL, vymena duboveho stavidla , opetovne nastaveni hladiny a dopusteni