Rozpracovany projekt novostavba, odvedeni destove vody, betonovy plot